MOU. ศูนย์วิจัยยาฯธรรมศาสตร์

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 45 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมลงนาม ทั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอด งานนวัตกรรมของสารสกัดสมุนไพรในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้