csr

CSR ACTIVITY 2015

เปิดตัวโครงการปีที่ 1

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ ปทุมธานีและสมุทรปราการ

แถลงข่าวผลงานปีที่ 1 บริจาค ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร


CSR ACTIVITY 2016

เติมยาเติมสุข สมุทรสาคร

เติมยาเติมสุข ปทุมธานี

เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ กาญจนบุรี

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ พุเตย


CSR ACTIVITY 2017

เติมยาเติมสุข แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล โครงการชั่งหัวมัน

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เขาใหญ่

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ ทับลาน

เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ ณ โรงงานไบโอแลป

เติมยาเติมสุข ปทุมธานี

เติมยาเติมสุข สมุทรสาคร

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เพชรบูรณ์