News & Events

ไบโอแลป คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2019”

บรรยายภาพ : คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ถ่ายภาพร่วมกัน

นายรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562” ในประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา พร้อมด้วย ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล และได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

บรรยายภาพ: ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ประเภทสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา จากนายกิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บรรยายภาพ: ตัวแทนผู้รับมอบรางวัลจากบริษัทต่างๆ ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบให้กับ สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีการดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาสถานประกอบการ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา

บรรยายภาพ: นายรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด
มอบกระเช้าดอกไม้แก่ นายกิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงงานไบโอแลป ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ ในปี 2009, 2011,2012, 2013, 2015, 2018 และล่าสุดปี 2019 นับเป็นสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นความสำเร็จของไบโอแลป โรงงานผลิตยาที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S หรือ EU GMP ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งไบโอแลปและไบโอฟาร์ม ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากวงการอาหารและยา รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น


ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย.

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี (ตรงกลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด (ที่3 จากขวา) และคณะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (ที่3 จากซ้าย) เลขาธิการ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ (ที่2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ซึ่งเป็นโรงงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาที่ได้มาตรฐานระดับโลก พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยาในอนาคต เมื่อเร็ว ๆ นี้

***********************

รายชื่อบุคคลในภาพเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
1. นางธารกมล จันทร์ประภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
2. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
3. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
4. นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
5. นางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
6. นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด
7. เภสัชกรปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
8. นายอรรณพ มโนมัยวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด


CPhI South East Asia 2019

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ, คุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับบริษัท ไบโอแลป จำกัด โดยคุณรชฎ ถกลศรี ร่วมกันโชว์ศักยภาพในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมด้านวัตถุดิบและส่วนประกอบการผลิตยาสำหรับเภสัชอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ CPhI South East Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนโอกาสในการพบคู่ค้ายกระดับการผลิตสู่มาตรฐานและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก โดยมี คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคมที่ผ่านมา


เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ

ภก.ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์จำนวน 33 ชุด ในนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันงานทางเทศบาลฯ จะเชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานเพื่อแจกจ่ายยาในวันเดียวกัน จำนวน 33 ชุมชน
เติมยาเติมความห่วงใย ปทุมธานี

โครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คุณ ชวิศ เพชรรัตน์ Corporate PR. บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการ มอบชุดเวชภัณฑ์ แก่ชุมชนเทศบาลปทุมธานี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

โดยมีนาง พูลศรี หาญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ปทุมธานี เภสัชกรหญิง สุกัญญา คงสำราญ และ และ ทีมงานโบโอฟาร์มตู้ยาเพื่อชุมชน เป็นตัวแทนในการรับ และส่งมอบยา

โครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เป็นโครงการที่ทางไบโอฟาร์ม พยายามจะให้แต่ละชุมชนได้เข้าถึงยา และมียาพื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาดูแลตัวเอง ตลอดจนดูแลรักษาคนในชุมชน ซึ่งเป็นการขยายผลจากชุมชนใกล้ๆ เมืองจาก โดยดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จากสมุทรสาคร สู่ปทุมธานี และ สมุทรปราการ

ด้วยบริษัทไบโอฟาร์ม ตระหนักว่า “ตู้ยาชุมชน” เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ค่อนข้างมาก เมื่อมีตู้ยา ทุกคนในชุมชน จะทราบได้ทันทีว่า พวกเขาสามารถเบิกยาไปใช้ได้ จากจุดนี้เองที่ทำให้บริษัท จุดประกายแนวคิดในเรื่องของตู้ยาเพื่อชุมชน และดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

สำหรับการลงพื้นที่ในชุมชนเทศบาลปทุมธานี ทีมงานไบโอฟาร์มตู้ยาเพื่อชุมชน มีจุดที่ไปเติมยา 2 จุด เริ่มจากชุมชนบางโพธ์ในเป็นจุดแรก ในการลงพื้นที่เติมยา โดยมีผู้นำชุมชนบางโพธ์ใน เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งในชุมชนมีผู้อาศัย 130 ครัวเรือน ประมาณ 300-400 คน

จากนั้นทางทีมงานไบโอฟาร์มตู้ยาเพื่อชุมชน ได้เดินทางต่อไปยัง ชุมชนพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อมอบถุงยา และเติมยาต่อเนื่องเป็นจุดที่สอง โดยมีผู้นำชุมชนพัฒนาสัมพันธ์ คุณเพียงจันทร์ สิริพันธ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งในชุมชนมีผู้อาศัย 500 ครัวเรือน ประมาณ 1,000 คน

สำหรับการคัดเลือก จุดติดตั้งตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ของชุมชนปทุมธานีจะเป็นผู้คัดเลือก โดยคัดเลือกจากบ้าน ที่เป็นจุดศูนย์กลางชุมชน มีคนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา และเข้าสู่ยังปีที่ 5 โครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน ได้รับตอบรับที่ดีจากชุมชน มีคนในชุมชนเข้ามาขอยา เช่น พวกยาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุหกล้มหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ปวดหัวเป็นไข้ รวมไปถึงพวกยาทาแก้ปวดเมื่อย เนื่องจากมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

โครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน ถือเป็นหนึ่งโครงการที่บริษัทไบโอฟาร์ม ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนในการมีเวชภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งถือว่าการมีตู้ยาอยู่ในชุมชน ทำให้ชาวชุมชนอบอุ่นใจยิ่งขึ้น”


MOU. ศูนย์วิจัยยาฯธรรมศาสตร์

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 45 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมลงนาม ทั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอด งานนวัตกรรมของสารสกัดสมุนไพรในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้


เติมยาเติมความห่วงใย สมุทรสาคร

เภสัชกรบุญสม เกษจันทร์ทิวา ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด พร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์ เทพรักษา เหมพรหมราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคนิ้วล็อคและการดูแลตัวเองจากโรคกระดูกเสื่อมในผู้สูงอายุ พร้อมมอบชุดเวชภัณฑ์แก่ชุมชนเทศบาลสมุทรสาคร ในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และ นายอนุชา คูเจริญไพศาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้


มอบเวชภัณฑ์คุมกำเนิดฯ


นายเสน่ห์ เหรียญมหาสาร (ซ้าย) ผู้อำนวยการนวัตกรรมการตลาด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 45 มอบเวชภัณฑ์คุมกำเนิดให้
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล (กลาง) นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา (ขวา) ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และบริการแก่ประชาชน ผ่านคลินิกเวชกรรมของสมาคมวางแผนครอบครัวฯทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม โดยพิธีมอบจัดขึ้น สำนักงานสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้


ไบโอฟาร์มฯ มุ่งวิจัยสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ซ้าย) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทย ตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยโกอินเตอร์ไปสู่การเป็น “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ” รวมทั้งวางแผนจัดตั้งโรงงานอาหารเสริมทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GMP ด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้น ณ เวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อมุ่งวิจัยยา สารสกัดสมุนไพร และอาหารทางการแพทย์ โดยบริษัท ไบโอฟาร์มฯ ให้การสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ บุคลากร และให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร ตลอดจนอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการวิจัยและพัฒนา และช่วยในเรื่องการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดของยาแผนไทยในรูปแบบสารสกัดในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ดีในการผลิตเชิงพาณิชย์ และรับผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับคุณภาพตามมาตรฐาน GMP เช่นเดียวกับแผนงานในอนาคตที่จะเน้นการวิจัยและบริหารจัดการด้านการตลาด วางแผนจัดตั้งโรงงานอาหารเสริมทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GMP ด้วยไบโอฟาร์ม มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

นาย อรรณพ มโนมัยวิบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 45 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โชคดีโอสถ จำกัด แห่ง สปป.ลาว มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโอบอุ้มดูแลผู้ประสบอุทกภัย จากการชำรุดของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ฯพณฯ นายบุนกอง สิหาวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งสปป.ลาว ให้เกียรติรับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เมื่อเร็วๆนี้