News & Events

Heart Hug Health 40 ปี โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต

40 ปี ไบโอฟาร์ม จัดยิ่งใหญ่ ฉลองผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มุ่งสู่เป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาในระดับอาเซียนและนานาชาติ

2 สิงหาคม - โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ รัชโยธิน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ดำเนินธุรกิจโดยคนไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้ปรัชญาการทำงาน “Embracing Life” หรือ “โอบอุ้มดูแล คุณค่าทุกชีวิต” ได้จัดงานฉลอง 40 ปี ไบโอฟาร์ม ใน Concept
งานที่ว่า -- Heart Hug Health 40 ปี โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต –
เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จด้านยอดขาย และการดูแลสุขภาพคนไทยมากครบปีที่ 40 โดยงานจัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้เรื่องยาและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวถึงบริษัทในโอกาสครบรอบ 40 ปีว่า “บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Embracing Life” “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคือ “การเป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์และการบริการ ด้วยคุณภาพระดับโลก” โดยพันธกิจขององค์กรในปัจจุบัน คือการมุ่งมั่นที่จะ

1. เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่เป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ยาในระดับอาเซียนและนานาชาติ
2. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
และรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาด้านการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือ ความไว้วางใจภายใต้บรรยากาศการทำงาน
ที่มีความสุข
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนครบรอบ 40 ปี ในปีนี้ บริษัทฯได้เจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง จนเป็นบริษัทยาชั้นนำของประเทศไทย ที่มียอดจัดจำหน่ายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ในการได้รับสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายมากกว่า 150 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล และร้านขายยาชั้นนำ กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ”

ตลอดเส้นทางแห่งการพัฒนาทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ยังเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ยา ไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, สิงค์โปร, มาเลเซีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, บราซิล และในอนาคต อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายตลาดยาไปสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา ยุโรป ด้วยมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล เป็นต้น”

การพัฒนาทางเทคโนโลยี บริษัทฯ มีโรงงานผลิตในเครือ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิต พัฒนาและวิจัยยาสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ก่อตั้งเมื่อปี 2524 เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S จากยุโรป และยังได้พัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถทำการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ของตัวยาสำคัญ เพื่อใช้ในการผลิตยาสำหรับรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทฯแรกที่ได้รับการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ นอกจากผลิตยาที่มีคุณภาพ ยังมีการลงทุนด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยอื่นๆ ในการผลิต เช่น เครื่องผลิตยา FREEZE DRY และในด้านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่อง Ultra-HPLC เพื่อหา Impurity ของสารเคมี เป็นต้น

ด้านงานเพื่อสังคม Biopharm ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หลายโครงการด้วยกัน เช่น
• โครงการ “สงกรานต์ ปลอดภัย ห่วงใย จาก ไบโอฟาร์ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3” ไบโอฟาร์มและ
พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข ในเทศกาลสงกรานต์ แจกยาคลายกล้ามเนื้อฟลานิล
คู่มือสุขภาพและน้ำดื่ม ณ บริเวณ ทางหลวง หน้าตลาดทุ่งบัวชม อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 11-12 เม.ย. 2557
• โครงการ “Biopharm ชวนทำดีเพื่อพ่อปีที่ 1
• โครงการ “ปันน้ำใจห่วงใยผู้ป่วย HIV ปี 1”
• และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ผ่านทางสถานีข่าว ไทยพีบีเอส "กองทุนเพื่อ
ผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดี
เกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งการทำธุรกิจที่ดีควรใส่ใจบริบทโดยรอบ และแสดงความจริงใจต่อสังคม เพื่อก้าวที่มั่นคงและเติบโตไปพร้อมๆกัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนและประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตแวดล้อมโรงงานและบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีนโยบายที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดอย่างต่อเนื่อง”

ภายในงานนอกจากจะมีการฉลองครบรอบ 40 ปี ไบโอฟาร์มอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี, การให้ความรู้ด้านสุขภาพจากวิทยากรชื่อดัง และคอนเสิร์ตจากดูโอสาวสุดร้อนแรง “นิว-จิ๋ว” สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีคุณกนิษฐ์ สารสิน พิธีกรชื่อดัง ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Restiv มาร่วมแสดงความยินดีในงานอีกด้วย