News & Events

ไบโอฟาร์ม โอบอุ้มดูแล เยียวยาผู้ประสบภัย

ไบโอฟาร์มฯ ผนึกกำลัง สวพ.91 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ “ไบโอฟาร์ม โอบอุ้มดูแล เยียวยาผู้ประสบภัย”
เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ไบโอฟาร์ม โอบอุ้มดูแล เยียวยาผู้ประสบภัย ที่จัดขึ้นโดย สวพ.91 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ โดย นางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์และอาหารเสริม บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ยุโรป(EU GMP - PIC/S) ด้วยการมอบถุงและชุดยายังชีพ จำนวน 1,111 ชุด ให้กับชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน ซึ่งนับเป็นโครงการแรกที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยมี นางสาวไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ สวพ.91 สำนักงานตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ สวพ.91 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ไบโอฟาร์ม โอบอุ้ม ดูแล ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

ในปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยราวๆ 50 ล้านคนทั่วโลก และในประเทศไทยมี ผู้หลี้ภัยอาศัยอยู่ ประมาณแสนกว่าคน อาศัยอยู่มากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งปัญหาของผู้ลี้ภัยถือเป็นปัญหาถือเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยผู้ลี้ภัยต้องทิ้งแผ่นดินแม่และเริ่มต้นใหม่ในประเทศที่สาม บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP ( PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและสุขภาพของกลุ่มผู้ลี้ภัยดังกล่าว
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“ไบโอฟาร์ม โอบอุ้ม ดูแล ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย” มอบชุดดูแลสุขภาพ Women Health Care ประกอบด้วย ยาคุมกำเนิดจำนวน 28,213 ชุด Calvin 600 จำนวน 100 ขวด และ Cotren cream 5 g จำนวน 200 หลอด ให้กับหญิงผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ผ่านองค์กรสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท)


ครบรอบ 38 ปี ถวายชุดยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์ กฤษณะพันธ์ ธรกรณ์ไพศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่อาพาธเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลจำนวนมาก ฉะนั้นการที่เอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก

นางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวว่า ด้วย ปรัชญาของบริษัทคือ “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” เราจึงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพ เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เวลาเจ็บไข้ ก็ควรต้องได้รับยาที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะพระสงฆ์ถือเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้อบรมให้ชาวพุทธประกอบกรรมดี เราในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงควรปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ให้เหมาะสมด้วยความเคารพ นับถือ ดังนั้นในโอกาสที่ครบรอบ 38 ปีของบริษัทและถือเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกทั้งเป็นปีพุทธชยันตรี 2600 ปี จึงได้มีโครงการ “ไบโอฟาร์ม ปันน้ำใจให้โรงพยาบาลสงฆ์” ด้วยการมอบชุดยามูลค่ากว่า 1 แสนบาท ถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธและเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้มอบยาให้กับท่านแม่ชี และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล


ไบโอฟาร์มฯ ขอบคุณคู่ค้า

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) มอบชุดของขวัญผลิตภัณฑ์จากไบโอฟาร์มให้แก่ร้านกิจไพศาล ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในฐานะที่เป็นคู่ค้าที่สามารถทำยอดขายให้กับบริษัทไบโอฟาร์ม


กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผนึก ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จัดโครงการ เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ห่วงใยจากไบโอฟาร์ม

สององค์กรภาครัฐและเอกชนผนึกความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ โชว์สาธิตวิธีการนวดและบริหารร่างกายเพื่อคลายเมื่อยให้กับผู้ใช้รถยนต์ หวังคนไทยเดินทางกลับบ้านปลอดภัย

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือออกท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การขับรถเป็นระยะทางไกลหรือรถติดนานๆ จะรู้สึกปวดร้าวที่ หัวไหล่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ง่วง และอาการเครียด การผ่อนคลายร่างกายการแวะพักตาม ปั๊มน้ำมัน หรือตามที่พักริมทางเพื่อบริหารร่างกายเป็นวิธีหนึ่งในการ ลดอาการปวดเมื่อย อาการ เครียด อาการง่วงนอน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ของคนไทย จึงต้องการแสดงความห่วงใยต่อประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังต้องการตอกย้ำคำขวัญขององค์กรที่ว่า Embracing Life โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต ทางไบโอฟาร์มฯ จึงได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดโครงการ เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ห่วงใยจากไบโอฟาร์ม ด้วยการจัดกิจกรรม “สงกรานต์คลายร้อน ฟลานิลคลายเมื่อย” แจกผลิตภัณฑ์ ฟลานิล โดยมีคุณสมบัติเด่นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะเดียวกันยังจะมีการสาธิตแนะนำวิธีการบริหารร่างกาย วิธีการนวดคลายเมื่อยขณะรถติดหรือแวะพัก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานจิตอาสาจากไบโอฟาร์ม
“จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ซึ่งจากการรวบรวมสถิติในรอบ 3 ปีของ ศปถ. พ.ศ.2552-2554 พบว่า เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย วันละ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 48 คน”
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทยที่เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทน นำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี จนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับมาจนถึงปีนี้ซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 37 มียอดขายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายกว่า 100 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล 70% และผ่านร้านขายยาชั้นนำ 30%


Biopharm has Asean firmly in sights after OEM deal with Pfizer

Biopharm Chemicals, a leading Thai pharmaceutical maker, aims to be Asean's top manufacturer in the sector within three years after signing an original-equipment manufacturing (OEM) contract with US giant Pfizer.

The Pfizer contract, which was inked in November, is initially for the production and supply of its medical products in the domestic market, marketing director Sakesuk Kasemsuwan said yesterday.

However, the company is negotiating with the global top-five maker over another firm agreement for production and supply of the items elsewhere in Asean.

Under the first OEM deal, Biopharm will produce about 20 antibiotic and cardiovascular products for Pfizer, including a plan to penetrate the Asean market for these items over the next three years.

To ensure it is well prepared to meet the requirements of its business partners, the company has earmarked a further Bt100 million for the development of facilities at its factory in Bangpu Industrial Estate in Samut Prakan. Over the past two years, it has spent about Bt400 million on the plant for OEM purposes.

Sakesuk added that the company could enjoy technology and know-how transfer from Pfizer under the new collaboration.

Meanwhile, Biopharm is negotiating with potential pharmaceutical partners in Australia, North America and Europe over the export of their products.

The company currently exports more than 150 items to Hong Kong, Singapore, Sri Lanka, the Philippines, the Middle East and Africa.

For the domestic market, the company will focus on increasing the proportion of consumer products and food supplements distributed though retail outlets to 38 per cent this year, while the remainder of its sales will be from pharmaceuticals for hospitals and clinics.

"We have to reduce the proportion of products for hospitals and healthcare clinics to 62 per cent this year because of high competition among players," said managing director Virapatna Thakolsri.

Underlining the sale of consumer products and supplements, the company has budgeted about 10 per cent of annual revenue for advertising and marketing events, Virapatna said


อย.สวัสดีปีใหม่ รับมอบกระเช้าจากไบโอฟาร์ม

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับมอบกระเช้ายาสวัสดีปีใหม่จาก นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด และนาย เสกสุข เกามสุวรรร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบเอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน PIC/S ที่กระทรวงสาธารณสุข


ไบโอฟาร์ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน จำนวน 300,000 บาท โดยผ่านทางสถานีข่าว ไทยพีบีเอส "กองทุนเพื่อ
ผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์ โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส" เมื่อเร็วๆนี้


ไบโอฟาร์ม ร่วมออกบูธ RCPT 2015

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย


Heart Hug Health 40 ปี โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต

40 ปี ไบโอฟาร์ม จัดยิ่งใหญ่ ฉลองผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มุ่งสู่เป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาในระดับอาเซียนและนานาชาติ

2 สิงหาคม - โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ รัชโยธิน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ดำเนินธุรกิจโดยคนไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้ปรัชญาการทำงาน “Embracing Life” หรือ “โอบอุ้มดูแล คุณค่าทุกชีวิต” ได้จัดงานฉลอง 40 ปี ไบโอฟาร์ม ใน Concept
งานที่ว่า -- Heart Hug Health 40 ปี โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต –
เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จด้านยอดขาย และการดูแลสุขภาพคนไทยมากครบปีที่ 40 โดยงานจัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้เรื่องยาและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวถึงบริษัทในโอกาสครบรอบ 40 ปีว่า “บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Embracing Life” “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคือ “การเป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์และการบริการ ด้วยคุณภาพระดับโลก” โดยพันธกิจขององค์กรในปัจจุบัน คือการมุ่งมั่นที่จะ

1. เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่เป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ยาในระดับอาเซียนและนานาชาติ
2. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
และรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาด้านการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือ ความไว้วางใจภายใต้บรรยากาศการทำงาน
ที่มีความสุข
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนครบรอบ 40 ปี ในปีนี้ บริษัทฯได้เจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง จนเป็นบริษัทยาชั้นนำของประเทศไทย ที่มียอดจัดจำหน่ายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ในการได้รับสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายมากกว่า 150 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล และร้านขายยาชั้นนำ กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ”

ตลอดเส้นทางแห่งการพัฒนาทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ยังเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ยา ไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, สิงค์โปร, มาเลเซีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, บราซิล และในอนาคต อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายตลาดยาไปสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา ยุโรป ด้วยมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล เป็นต้น”

การพัฒนาทางเทคโนโลยี บริษัทฯ มีโรงงานผลิตในเครือ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิต พัฒนาและวิจัยยาสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ก่อตั้งเมื่อปี 2524 เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S จากยุโรป และยังได้พัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถทำการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ของตัวยาสำคัญ เพื่อใช้ในการผลิตยาสำหรับรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทฯแรกที่ได้รับการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ นอกจากผลิตยาที่มีคุณภาพ ยังมีการลงทุนด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยอื่นๆ ในการผลิต เช่น เครื่องผลิตยา FREEZE DRY และในด้านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่อง Ultra-HPLC เพื่อหา Impurity ของสารเคมี เป็นต้น

ด้านงานเพื่อสังคม Biopharm ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หลายโครงการด้วยกัน เช่น
• โครงการ “สงกรานต์ ปลอดภัย ห่วงใย จาก ไบโอฟาร์ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3” ไบโอฟาร์มและ
พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข ในเทศกาลสงกรานต์ แจกยาคลายกล้ามเนื้อฟลานิล
คู่มือสุขภาพและน้ำดื่ม ณ บริเวณ ทางหลวง หน้าตลาดทุ่งบัวชม อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 11-12 เม.ย. 2557
• โครงการ “Biopharm ชวนทำดีเพื่อพ่อปีที่ 1
• โครงการ “ปันน้ำใจห่วงใยผู้ป่วย HIV ปี 1”
• และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ผ่านทางสถานีข่าว ไทยพีบีเอส "กองทุนเพื่อ
ผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดี
เกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งการทำธุรกิจที่ดีควรใส่ใจบริบทโดยรอบ และแสดงความจริงใจต่อสังคม เพื่อก้าวที่มั่นคงและเติบโตไปพร้อมๆกัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนและประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตแวดล้อมโรงงานและบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้มีนโยบายที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดอย่างต่อเนื่อง”

ภายในงานนอกจากจะมีการฉลองครบรอบ 40 ปี ไบโอฟาร์มอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี, การให้ความรู้ด้านสุขภาพจากวิทยากรชื่อดัง และคอนเสิร์ตจากดูโอสาวสุดร้อนแรง “นิว-จิ๋ว” สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีคุณกนิษฐ์ สารสิน พิธีกรชื่อดัง ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Restiv มาร่วมแสดงความยินดีในงานอีกด้วย