กิจกรรมเพื่อสังคม

Biopharm ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วย HIV ปี1

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบทางสังคมภายใต้โครงการชื่อว่า “Biopharm ปันน้ำใจ ห่วงใย ผู้ป่วย HIV ปี1” โดยในกิจกรรมนี้ทางบริษัทฯได้มอบเวชภัณฑ์ยา น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องนุ่งห่ม ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโรค HIV ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ภายใต้ปฎิธานของบริษัทฯ ที่ว่า “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” โดยยามาตรฐานระดับสากล PIC/S


ไบโอฟาร์ม มอบเวชภัณฑ์ยาให้โรงเรียนด้อยโอกาส

มอบเวชภัณฑ์ยา – บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมให้กับคณะครู อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของครูและนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี

26


Biopharm ชวนทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 1 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัดจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ “Biopharm ชวนทำดีเพื่อพ่อปีที่ 1” โดยมีตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข ร่วมเล่นเกม ร้องเพลง และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

26


สงกรานต์ ปลอดภัย ห่วงใย จาก Biopharm ปีที่ 3

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัดจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ ปลอดภัย ห่วงใย จาก ไบโอฟาร์ม ปีที่ 3” โดยมีตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข คลายร้อนในช่วงเทศกาลหยุดสงกรานต์ที่มีผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนกันอย่างมากมาย โดยได้แจกยาคลายกล้ามเนื้อฟลานิล คู่มือสุขภาพและน้ำดื่ม ณ บริเวณ ทางหลวง หน้าตลาดทุ่งบัวชม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้การจราจรที่หนาแน่นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 57 ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน ที่ผ่านมา


โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบยา ไบโอฟาร์มฯ เพื่อโอบอุ้มดูแลสุขภาพข้าราชการตำรวจไทย

นางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (ที่ 5 จากขวา) ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ให้กับ พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) โรงพยาบาลตำรวจ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ของบริษัทไบโอฟาร์มฯ


ไบโอฟาร์ม มอบเงินบริจาค

ไบโอฟาร์ม มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการจัดการรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงผู้พิการในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการ เมื่อเร็วๆนี้


ไบโอฟาร์ม มอบยาบริจาคให้มูลนิธิพระพรไทย

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาบริจาคให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย เพื่อใช้ร่วมในการดำเนินการจัดการรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงผู้พิการในชุมชนหมูบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ หมู่บ้านด่านสิงขร และหมู่บ้านอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้


ไบโอฟาร์ม มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอด

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับสำนักงานสาขามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการจัดการรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงผู้พิการในมูลนิธิฯ เมื่อเร็วๆนี้


ไบโอฟาร์ม บริจาคยาให้ค่ายอนามัยชุมชน

บริจาคยา - คุณอติเทพ หมู่เรืองรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมให้กับคณะครู อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางสาธารณสุข ค่ายอนามัยให้กับพื้นที่ชุมชนในชนบทที่มีพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้


ไบโอฟาร์ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน จำนวน 300,000 บาท โดยผ่านทางสถานีข่าว ไทยพีบีเอส "กองทุนเพื่อ
ผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์ โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส" เมื่อเร็วๆนี้