เติมสุขเทศบาลสมุทรสาครไบโอฟาร์ม กับกิจกรรม “เติมยา เติมสุข สู่ชุมชนเทศบาลสมุทรสาคร” ใน โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 3 ร่วมกับเทศบาลนครมุทรสาคร ในงานประชุมโครงการเสริมศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชนครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา
ไบโอฟาร์มฯ นำโดย เภสัชกรบุญสม เกษจันทร์ทิวา ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เป็นผู้มอบเวชภัณฑ์ โดยมี คุณสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ
พร้อมกันนี้เภสัชกรบุญสมได้แนะนำกรรมการชุมชนถึงวิธีการใช้ยาประเภทต่างๆ รวมเวชภัณฑ์ที่บริจาคครั้งนี้ทั้งสิ้น 32 ชุด รวมทั้งนำคู่มือสุขภาพฯ มาแจกเพื่อให้ความรู้แก่ชาวชุมชนนครสมุทรสาครอีกด้วยพร้อมกันนี้ ทีมงานโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 3 ยังได้เข้าเยี่ยมชม ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนท้ายตลาด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบสภาพตู้เวชภัณฑ์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อให้ชาวชุมชนท้ายตลาดเพิ่มเติมอีกด้วย