ร่วมงาน RCPT ครั้งที่ 33

ไบโอฟาร์มฯ ร่วมงานการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (RCPT) ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทีมงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด นำนวัตกรรมยาและสินค้าในเครือร่วมแสดงในงาน

Biopharm Chemicals exhibit for pharmaceutical product in The Royal College of Physicians of Thailand (RCPT) recently gathered together for their 33rd Annual Meeting at Centara Grand [email protected] Central World from May 1-3, 2017.

RCPT is the largest exhibition in Thailand professionally for pharmaceutical product additive & ingredient, also with the highest recognition in the Thai pharmaceutical industry. Our company will exhibit the latest products and technological achievements.

​This year's conference theme is "Value-Based Medical Practice" which is in conjunction with the 2nd Meeting of the Southeast Asian Chapter of the American College of Physicians. This year’s topic was a discussion and an exchange of ideas and information regarding medical implications to be presented to the government to help society.