ประชุมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

งานประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ในงานมีหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ท่าน