ชมรมเภสัชกรเยี่ยมชม ไบโอแลป

ตัวแทนชมรมเภสัชกร กระทรวงสาธารณสุขและคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ไบโอแลป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาระดับโลก โดยมีคุณ รชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และคณะและผู้บริหารของบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา