ไบโอฟาร์มจับมือไบโอแลป ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 57

คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด  และคุณเศกสุข เกษมสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคณะเข้าร่วม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา