บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมสานต่อโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปี 2” เพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพตามปรัชญาของบริษัทฯ “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต”ต่อยอดพระราชปณิธานในการรักษาผืนป่า ลงพื้นที่มอบตู้ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 100 ชุด ให้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, อุทยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก เมื่อวันที่ 4 – 5พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมุ่งสนับสนุนพันธกิจของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อผืนป่าที่ยั่งยืน ท่ามกลางภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงจากการตัดไม้ทำลายป่า

คุณปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯ รวมถึงได้มอบตู้ยา, เวชภัณฑ์ และของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน