บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร คุณปริญญา เปาทอง เข้ามอบเวชภัณฑ์ ได้แก่ Amxol 60 ml จำนวน 200 ขวด Flanil 30 g จำนวน 200 หลอด, Salmol Syrup จำนวน 150 ขวด, Belcid จำนวน 200 ขวด Lotemp Suspension 60 ml จำนวน 200 ขวด ให้กับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีคุณละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและ เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะ รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคมที่ ผ่านมา

โดยการบริจาคเวชภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแพทย์ อาสาเคลื่อนที่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560