พร้อมก้าวสู่ 45 ปี ไบโอฟาร์ม

ไบโอฟาร์มฯ จัดงานคล้ายวันเกิดครบ 44 ปี ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังในแก่พนักงาน รวมทั้งฉลองการก้าวสู่ปีที่ 45 ของบริษัท โดยมีพิธีการบวงสรวงในช่วงเช้าและพิธีทางสงฆ์ ตลอดจนการมอบราลวัลพนักงานผู้ปฏิบัติงานยาวนานเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เพื่อนร่วมงานอีกด้วย