เศกสุข เกษมสุวรรณ ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มอบตู้ยา “BIOPHARM เพื่อชุมชน” พร้อม เวชภัณฑ์ยา ให้แก่ ต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ที่สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ