ร่วมงาน RCPT ครั้งที่ 33

ไบโอฟาร์มฯ ร่วมงานการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (RCPT) ครั้งที่ 33

ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล

ผู้นำด้านยาและอาหารเสริม

คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมอภิปรายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

ร่วมงานสมาคมโรคติดเชื้อฯ

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

Kick off 2017

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดงาน Kick off 2017

ต้อนรับชมรมร้านขายยา

คณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ไบโอฟาร์มร่วมงาน RCOST 2016

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ร่วมงาน RCOST แพทย์ orthopedics

เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา

Established in 1974, Biopharm Chemicals Co., Ltd., began its pharmaceutical business in Thailand as a representative importing the finished medicinal products under the working philosophy of “Embracing Life.”

“อ๊อปตามิน” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพสายตา

“อ๊อปตามิน” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสูตรเฉพาะสำหรับดวงตา ภายใต้บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ผู้นำด้านยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย