ไบโอฟาร์ม บริจาคยาให้ค่ายอนามัยชุมชน

บริจาคยา - คุณอติเทพ หมู่เรืองรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

ไบโอฟาร์ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน