สนับสนุนแพทย์อาสาฯ

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้ามอบเวชภัณฑ์ให้กับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สนับสนุน รพ. วิภาวดี

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณเศกสุข เกษมสุวรรณ เข้ามอบยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ Flanil จำนวนทั้งสิ้น 500 หลอด ให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี

ความห่วงใยที่ไม่รู้จบ

โครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 2” ของ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

เพื่อผืนป่าที่ยั่งยืน

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมสานต่อโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปี 2”

ตู้ยา Biopharm เพื่อชุมชนปีที่ 2

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมหวังกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ สานต่อกิจกรรมโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปี 2

โครงการ ตู้ยา Biopharm เพื่อชุมชนปีที่1

“แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการ ตู้ยา Biopharm เพื่อชุมชน”

ตอบแทนสังคม

มอบตู้ยา “BIOPHARM เพื่อชุมชน” พร้อม เวชภัณฑ์ยา ให้แก่ ต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบของใช้

โครงการมอบของใช้ และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์

บริจาคยา

บริจาคยา