บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) มอบชุดของขวัญผลิตภัณฑ์จากไบโอฟาร์มให้แก่ร้านกิจไพศาล

Read More

สององค์กรภาครัฐและเอกชนผนึกความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ โชว์สาธิตวิธีการนวดและบริหารร่างกายเพื่อคลายเมื่อยให้กับผู้ใช้รถยนต์ หวังคนไทยเดินทางกลับบ้านปลอดภัย

Read More

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับมอบกระเช้ายาสวัสดีปีใหม่จาก นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด และนาย เสกสุข เกามสุวรรร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบเอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

Read More

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย

Read More