นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับมอบกระเช้ายาสวัสดีปีใหม่จาก นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด และนาย เสกสุข เกามสุวรรร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบเอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

Read More

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย

Read More