บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“ไบโอฟาร์ม โอบอุ้ม ดูแล ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย” มอบชุดดูแลสุขภาพ Women Health Care ประกอบด้วย ยาคุมกำเนิดจำนวน 28,213 ชุด Calvin 600 จำนวน 100 ขวด และ Cotren cream 5 g จำนวน 200 หลอด ให้กับหญิงผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ผ่านองค์กรสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท)

Read More

นายแพทย์ กฤษณะพันธ์ ธรกรณ์ไพศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่อาพาธเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลจำนวนมาก ฉะนั้นการที่เอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) มอบชุดของขวัญผลิตภัณฑ์จากไบโอฟาร์มให้แก่ร้านกิจไพศาล

Read More

สององค์กรภาครัฐและเอกชนผนึกความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ โชว์สาธิตวิธีการนวดและบริหารร่างกายเพื่อคลายเมื่อยให้กับผู้ใช้รถยนต์ หวังคนไทยเดินทางกลับบ้านปลอดภัย

Read More

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับมอบกระเช้ายาสวัสดีปีใหม่จาก นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด และนาย เสกสุข เกามสุวรรร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบเอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

Read More

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย

Read More