คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ต้อนรับ ยาซึฮิโกะ ชิโออิ รองประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตยาเมืองโตยามา และประธานบริหาร บริษัท โคคันดะ จำกัด พร้อมคณะจากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) โรงงานผลิตวิจัยและพัฒนายาที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality – Pharmaceutical Product Working Group ครั้งที่19 (The 19th ACCSQ-PPWG Meeting)

Read More

กิจกรรมสุขภาพเต็ม 100 - บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัดได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคนรักสุขภาพ ภายในงาน “สุขภาพเต็มร้อย” ซึ่งร่วมกับนิตยสาร HealthToday และสภากาชาดไทย ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Read More

บริจาคยา - คุณอติเทพ หมู่เรืองรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมให้กับคณะครู อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“ไบโอฟาร์ม โอบอุ้ม ดูแล ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย” มอบชุดดูแลสุขภาพ Women Health Care ประกอบด้วย ยาคุมกำเนิดจำนวน 28,213 ชุด Calvin 600 จำนวน 100 ขวด และ Cotren cream 5 g จำนวน 200 หลอด ให้กับหญิงผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ผ่านองค์กรสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท)

Read More

นายแพทย์ กฤษณะพันธ์ ธรกรณ์ไพศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่อาพาธเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลจำนวนมาก ฉะนั้นการที่เอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก

Read More