ปิดโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน สำหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและใจดีอย่าง วีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก)

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ นายแพทย์ พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายวินิต อัศวกิจวิรี ผู้อำนวยการสำนักยา (ที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ซึ่งเป็นโรงงานวิจัย และพัฒนายา ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป และภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ

Read More

คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ต้อนรับ ยาซึฮิโกะ ชิโออิ รองประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตยาเมืองโตยามา และประธานบริหาร บริษัท โคคันดะ จำกัด พร้อมคณะจากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) โรงงานผลิตวิจัยและพัฒนายาที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality – Pharmaceutical Product Working Group ครั้งที่19 (The 19th ACCSQ-PPWG Meeting)

Read More

กิจกรรมสุขภาพเต็ม 100 - บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัดได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคนรักสุขภาพ ภายในงาน “สุขภาพเต็มร้อย” ซึ่งร่วมกับนิตยสาร HealthToday และสภากาชาดไทย ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Read More

บริจาคยา - คุณอติเทพ หมู่เรืองรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมให้กับคณะครู อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More