ปิดโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน สำหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและใจดีอย่าง วีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) (มาตรฐานการผลิตยาระดับโลก)

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ นายแพทย์ พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายวินิต อัศวกิจวิรี ผู้อำนวยการสำนักยา (ที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ซึ่งเป็นโรงงานวิจัย และพัฒนายา ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

Read More

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป และภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ

Read More