เศกสุข เกษมสุวรรณ ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มอบตู้ยา “BIOPHARM เพื่อชุมชน” พร้อม เวชภัณฑ์ยา ให้แก่ ต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ที่สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

Read More

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐาน EU GMP  ที่ใช้กันเป็นกฎหมายในทวีป Europe โดยอ้างอิงตาม Guideline ของ WHO2003 ซึ่งบริษัทของเราเลือกที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพในการพัฒนาโรงงานBiolab โรงงานผลิตของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดีตามข้อกำหนดของPIC/S โดยทุ่มงบประมาณกว่า 350,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงในทุกLineการผลิตยา ใน 7 Dosage form

Read More

การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551 เรื่อง New insight in the treatment of dyslipidemia and Therapeutic options of carbapenem usages in the antibiotic resistance era วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 จ.เชียงใหม่

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบของใช้ และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม และส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีจิตสาธารณะ
 
 
 

Read More

ลูกค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่าน เพื่อจัดพิมพ์ในใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากร ข้อ 1 วรรค 1 

ได้ที่ 02-258-8888 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เลขที่ 55 ชั้น 7 อาคารไบโอเฮ้าส์ ซ.พร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธงาน RCPT ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งงาน RCPT (The Royal College of Physicians of Thailand) ถูกจัดขึ้นโดย 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 แล้วในปีนี้

ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ 

รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกต่างๆมากมาย

Read More

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2015 – ภก.สุรินทร์  กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2015 ในประเภท
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 มีนาคน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Read More