บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดกิจกรรม Mid-year kick off ปี 2560 ภายใต้ธีมงาน “Biopharm 4.0 เพื่อพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read More

เมื่อวัน วันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้เข้าร่วม "งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560" ณ โรงแรมโกลเดŒนทิวลิป ซอฟเฟอร์น ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

Read More

ไบโอฟาร์มฯ ร่วมงานการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (RCPT) ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทีมงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด นำนวัตกรรมยาและสินค้าในเครือร่วมแสดงในงาน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Read More

งานประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ในงานมีหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ท่าน

Read More

คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมอภิปรายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยคุณรชฏเป็นผู้บรรยายในฐานะบริษัทที่ดำเนินการด้านนวัตกรรมยาและมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตยาและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตยาของไบโอแลปตลอดมา โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (Short course of Infectious Disease of the Year 2017) ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อและอายุรกรรมทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 ท่านทางบริษัทไบโอฟาร์มฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและให้ข้อมูลแก่แพทย์ เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ เช่น Monem, Bionam, Nelin, Cefper เป็นต้น

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดงาน  Kick off 2017 เพื่อสรุปภาพรวมธุรกิจ, จัดเลี้ยงอาหารแก่พนักงาน, มอบรางวัล Top Sales Award และจับของรางวัลให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีคุณวิโรจน์ ถกลศรี ประธานเครือไบโอกรุ๊ป, คุณสุรภี ถกลศรี รองประธานเครือไบโอกรุ๊ป, คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ และคุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมรับประทานอาหารและจับรางวัลในงาน การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสามัคคีให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก

Read More

คณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 โดยมีท่านประธานเครือไบโอกรุ๊ป คุณวิโรจน์ ถกลศรี, คุณ สุรภี ถกลศรี, คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด, คุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ให้การต้อนรับ

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร คุณปริญญา เปาทอง เข้ามอบเวชภัณฑ์ได้แก่ Amxol 60 mlจำนวน 200 ขวด, Flanil 30 g  จำนวน 200 หลอด, Salmol Syrup จำนวน 150 ขวด, Belcid  จำนวน 200 ขวด Lotemp Suspension 60 ml จำนวน 200 ขวด ให้กับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีคุณละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  และ เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะ เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะ รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณเศกสุข เกษมสุวรรณ เข้ามอบยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ Flanil จำนวนทั้งสิ้น 500 หลอด ให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “Amazing Heart…Amazing Run  by  Vibhavadi Hospital” ในวันอาทิตย์ที่  29  มกราคม 2560  เวลา 05.00 น. ณ สวนจตุจักร
 
สามารถขอรายละเอียดและรับสมัครได้ ถึง 30  ธันวาคม  2559 ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.วิภาวดี ชั้น G อาคาร 1  เวลา 10.30-18.00 น. หรือโทร. 02-561-1111 กด 1 หรือทาง online ที่ www.vibhavadi.com และ ที่ Facebook  www.facebook.com/hospital4
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.vibhavadi.com/news1195.html

Read More