เภสัชกรบุญสม เกษจันทร์ทิวา ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เป็นประธานในการมอบยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานให้ชุมชนปทุมธานี ทั้ง 28 ชุมชน ภายใต้โครงการ “ตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชนปีที่ 3”

Read More

ไบโอฟาร์มฯ ร่วมกับ เครือข่ายเด็กและสตรี นำโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รพ.ตำรวจและเครือข่ายเด็กสตรี เปิดเฟซบุ๊กเพจ Because We Care แจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Read More

ไบโอฟาร์ม กับกิจกรรม “เติมยา เติมสุข สู่ชุมชนเทศบาลสมุทรสาคร” ใน โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 3 ร่วมกับเทศบาลนครมุทรสาคร ในงานประชุมโครงการเสริมศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชนครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

Read More

“ไบโอฟาร์ม” เปิด “ไบโอแลป” โชว์มาตรฐาน ISO 9001 รายแรกของอาเซียน และโรงงานยาตัวอย่างของ อย.  พร้อมส่งมอบยาคุณภาพให้ชุมชนสมุทรปราการ

Read More

“ไบโอฟาร์ม”  ชื่นชมผู้พิทักษ์ป่ายุค 4.0 ใช้กล้อง NCAPS “จับก่อนตัด” สุดยอดระบบเฝ้าระวัง ปกป้องป่าทับลานแบบยั่งยืน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดกิจกรรม Mid-year kick off ปี 2560 ภายใต้ธีมงาน “Biopharm 4.0 เพื่อพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read More

เมื่อวัน วันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้เข้าร่วม "งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560" ณ โรงแรมโกลเดŒนทิวลิป ซอฟเฟอร์น ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

Read More

ไบโอฟาร์มฯ ร่วมงานการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (RCPT) ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทีมงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด นำนวัตกรรมยาและสินค้าในเครือร่วมแสดงในงาน

Read More

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Read More

งานประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ในงานมีหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ท่าน

Read More

คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมอภิปรายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยคุณรชฏเป็นผู้บรรยายในฐานะบริษัทที่ดำเนินการด้านนวัตกรรมยาและมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตยาและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตยาของไบโอแลปตลอดมา โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

Read More