เกี่ยวกับ ไบโอฟาร์ม
 
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ มากว่า 40 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาใน
การทำงานว่า “ Embracing Life หรือ โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายยาชั้นนำ และตลาดต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

บริษัท ไบโอแลป จำกัด 
โรงงานผลิตยามาตรฐานระดับโลก 35 ปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย
ก้าวสู่ผู้นำมาตรฐานการจัดการโรงงาน ISO 9001 ที่แรก ในอาเซียน เมื่อปี 1999 ทำให้ปัจจุบัน ไบโอแลป เป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านมาตรฐานการผลิตครบวงจรด้วยการันตีความสำเร็จมากมายทั้ง THAI FDA, PIC/S อย่างต่อเนื่องโดยตลอดล่าสุด EU GMP Certified จากเยอรมนี
0

Year Of Experience

0

FDA Certificate

0

Formulas

WORLD CLASS
HISTORY
 • 1974
 • 1981
 • 1991
 • 1999
 • 2004
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2015