การประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพ
มั่นใจในคุณภาพการจัดการระดับโลก

 
 
 

         บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดทางบริษัท ไบโอแลป จำกัด มีการจัดองค์กร แยกแผนกประกันคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE: QA) และแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า (QUALITY CONTROL: QC) เป็นอิสระจากกัน เพื่อมุ่งเน้นถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ในสายการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งสินค้าออกจำหน่ายให้ผู้บริโภค เพราะเราตระหนักเรื่องความปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นหลัก


 

​    บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านการรับรองในระบบ ISO 9001 ทุกระบบรวมทั้งมาตรฐาน​ที่ดีด้านการผลิต GMP ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง